Askur från Håkansgården är den första svenskfödda hingsten som har fått utmärkelsen Hederspremie. Foto: Ingela Bjurenborg
Askur från Håkansgården är den första svenskfödda hingsten som har fått utmärkelsen Hederspremie. Foto: Ingela Bjurenborg

Under konstruktion ej klickbar nu!!!!

Avelsinfo, BLUP, WorldFengur mm.
Sverige har avel i toppklass!
Den svenska islandshästaveln har under många år legat i det absoluta toppskiktet. Kvaliteten visar sig genom att många hästar har fått väldigt bra avelsbedömningar, höga BLUP-värden och fina framgångar som tävlingshästar. Dessutom ligger svenska hästar väl till även i jämförelse med aveln på Island. "I Sverige föder man upp världens vackraste passhästar" som en forskare uttryckte det!

Avelsmålet
Avelsmålet för islandshästrasen är en modig, stark och hållbar ridhäst, med mycket gott lynne, som är samarbetsvillig och arbetsvillig, är fyrgångare (skritt, trav, tölt, galopp) eller femgångare (+ flygande pass), med taktrena, spänstiga och vägvinnande rörelser i alla gångarter, med naturlig balans och bra undertramp, som bär sig väl under ryttare. Den skall ha ändamålsenlig exteriör och stark utstrålning. Den typiska robustheten, den rikliga behåringen med mycket skyddshår samt den stora färgvariationen måste alltid bevaras.

Är BLUP bara användbart för avlare?
BLUP är en sorts kvalitetsstämpel på hästen och kan t ex användas när du skall köpa en ny häst. Vilka egenskaper värdesätter du mest? Kontrollera BLUP:en för de egenskaper du tycker är viktiga. BLUP säger verkligen inte allt, men kan ge en viss vägledning om vad man kan förvänta sig av hästen.
Kom ihåg att det kostar lika mycket (om inte mer) att hålla en häst av dålig kvalitet som en av bra kvalitet! Dessutom är det självklart roligare att rida en häst med bra framåtanda och lätt separerade gångarter!
Vad är BLUP?
Bakom islandshästens utveckling ligger generationers arbete och möda. Att avla är att förvalta ett arv. Det är både ett moraliskt ansvar och en glädje att vara en av länkarna i att ta vara på detta arv. I avelsarbetet är vi alla med om att ta ansvar i en gemensam strävan att förbättra den svenska populationen. BLUP-index är en konsumentvägledning som kan hjälpa och i någon mån förenkla för oss i vårt avelsarbete, då de flesta av oss har en begränsad kunskap och erfarenhet.
Några tumregler är bra att ha:
• Använd endast de hingstar, som står främst på den rangordnade listan (totalindex).
• Hingstar, som ligger långt ner på listan med lågt avelsindex bör helst inte användas.
• För fyrgångshingstar är en miniminivå för totalindex 105
• För femgångshingstar är en miniminivå för totalindex 110

Det är lätt att bara fokusera på hingstarna men stona är minst lika viktiga.
• Ston med totalindex över 110 är potentiella hingstmödrar och man bör välja
de bästa hingstarna till dessa ston.
• Ston med totalindex under 100 är knappast lämpliga för avel.

Det är viktigt att sätta ett avelsmål för sin avel och använda sitt sunda förnuft och inte bara titta på totalindex utan också fundera över vilka egenskaper, man själv sätter främst.

Vad behöver man tänka på när man börjar med hästavel?
2018-01-15
Är man intresserad av att föda upp islandshästar behöver man fundera över många olika saker bl a:
Vilket är mitt avelsmål? Vilken typ av hästar vill jag få fram?
Är mitt sto tillräckligt bra så att hon kan användas i avel? Bara för att hon kan få föl så är det inte samma sak som att hon bör få föl!
Är mitt sto friskt, fertilt och utan lynnesfel?
Vilka hingstar passar mitt sto och det avelsmål jag har satt upp?
Vilka hingsthållare/hingstägare är seriösa och har rätt kompetens? Välj inte hingst enbart efter hingstens meriter mm utan också efter vem som är hingsthållare!
Se till att ha ett avtal med hingstägaren/hingsthållaren. Både stoägare och hingstägare har skyldigheter som skall uppfyllas! Har t ex hingstägaren varit noggrann med att rapportera betäckningar innan sista dag dvs senast den 31/12 varje år? Detta går att kontrollera!
Behöver man undvika inavel? Det är ganska självklart för de flesta. Se även info på AvelsNyheter. Genom att använda Vitrtuell betäckning eller Förslag på hingstar (via stoets Grundregistrering) i WorldFengur kan man få fram inbreeding coefficient (F) dvs inavelscoefficienten som det naturligtvis är väldigt viktig att kontrollera innan man bestämmer vilken hingst som skall användas till stoet! Inavelscoefficienten skall helst vara under 5%.
Har jag tillräcklig kunskap? Man blir aldrig fullärd, men det finns flera olika avelsutbildningar.
Har jag någon erfaren och seriös uppfödare som jag kan ha som mentor?
Hur regleras aveln? Det är en hel del regler man skall vara medveten om.
Som sagt det är mycket att fundera över när man sätter igång med avel.
Olika tips finns bl a på SIF Avels hemsida. Se bl a informationen som riktar sig till sto- respektive hingstägare på SIF Avels hemsida.
Tips för dig som inte har använt WorldFengur så mycket! behöver fixas till
Sök häst (Häst/Sök)
Det finns flera olika sätt att söka på t ex genom namnet, reg. numret mm. Det går att söka på en mängd olika kriterier. Söker man på gårdsnamnet får man fram alla hästarna som är födda på den aktuella gården. Under varje häst finns massor av information stamtavla, BLUP, ev avkommor, bedömning mm. För att se domarnas kommentarer trycker man på "Skriv ut bedömning"  då visas all resultat plus kommentarer från aktuell bedömning. Tryck på "Avbryt" om du enbart vill se på skärmen.
 Virtuell parning (Häst/Virtuell Mate Selection)
Här kan man lägga in stoets och hingstens reg. nummer och få fram det planerade fölets beräknade BLUP. Dessutom får man fram inbreeding coefficient (F) dvs inavelscoefficienten som det naturligtvis är väldigt viktig att kontrollera innan man bestämmer vilken hingst som skall användas till stoet! Inavelscoefficienten skall helst vara under 5%.
Sök hästnamn (Hästnamn/Sök)
Här finns en förklaring av vad namnet betyder. OBS! Det är betydligt bättre att döpa hästen efter WF:s namnlistor då det finns en hel del felaktigt översatta namn i böcker mm.
Sök bedömningar (Bedömning/Sök)
Kan sökas på år och bedömningsplats. Det går att klicka på exteriör, ridegenskaper osv för att rangordna hästarna vid den aktuella bedömningen.
Sök högsta bedömning (Bedömning/Högsta bedömningar)
Här kan man välja det senaste årets bedömningar eller en längre period tryck på "Framåt" så kommer samtliga hästar som är bedömda under denna period visas i rangordning och åldersgrupperade.
 Rapporter
Där finns möjlighet att få fram hästar rangordnade efter BLUP-värdet.

Höstmötet anordnat av SIF och SIF Avel 2015

Under lördag och söndag den 7-8 november höll Svenska Islandshästförbundet och SIF Avel sitt Höstmöte på Hotell Skogshöjd i Södertälje. Tidigare har aveln haft en avelskonferens på hösten, men under de senare åren har Höstmötet innehållit möten för de olika sektionerna inom SIF. Även i år fanns möjlighet att lyssna på föreläsningar med ämnen som kan passa alla.

Det första föredraget hölls av Gabriella Lindgren forskare på SLU, Husdjursgenetik. Föredraget handlade om aktuell forskning kring hästens gener. Forskarna kartläger gener som reglerar sjukdomar och andra viktiga egenskaper hos häst. Vissa egenskaper bestäms av en gen som t ex silverfärg och ögonsjukdomen MCOA som regleras av exakt samma mutation. Andra egenskaper är betydligt mer komplicerade då det är många gener inblandade. Forskning bedrivs bl a på sommareksem, osteokondros, CPL (chronic progressive lymphedema), muskelutveckling och gener för prestationsegenskaper.

När det gäller forskning kring sommareksem bedrivs det en intensiv forskning och det pågår ett samarbete mellan SLU och forskare i Holland, Belgien och England. Tyvärr har det visat sig att det är oerhört svårt att forska på sommareksem på grund av att så många gener verkar vara inblandade. Gabriella uttryckte det som att det är frustrerande svårt. För sommareksem är arvbarheten 0,3 dvs 30% beror på arv och 70% beror på miljön.

Thorvaldur Árnason höll en genomgång av aktuell avelsstatistik och tillgängliga redskap inom islandshästavel. Avel i en stor population är mycket förutsägbar men för den enskilda avlaren med ett fåtal ston är mycket beroende av slumpen. Avel är en blandning av genetik, statistik, sunt förnuft och inte minst en del tur.
Den poäng en häst får vid bedömningen är till 40% beroende av arv och till 60% beroende av miljöeffekter. Det är enligt Thorvaldur viktigt att den enskilda avlaren försöker minimera slumpens inverkan vilket ger större chanser att lyckas.
Hur stora är oddsen att få fram topphästar (avelsbedömning > 8,30)?
Enligt Thorvaldur kan man se det som att:

·      Om medelvärdet för föräldrarna är > 8,30 och BLUP för fölen >120 så är chansen för en toppavkomma 1 på 7 avkommor.

·      Om medelvärdet för föräldrarna är ca 8,0 och BLUP för fölen ca 115 så är chansen för en toppavkomma 1 på 19 avkommor.

·      Om medelvärdet för föräldrarna är ca 7,7 och BLUP för fölen ca 100 så är chansen för en toppavkomma 1 på 42 avkommor.

Arvbarheten är bara 40% därför får inte topphästar avkommor som är topphästar. Avkommorna blir oftast inte lika bra som sina föräldrar.

Detta visar verkligen att det finns mycket att göra som avlare för att få de 60% som är miljöbetingelser så bra som möjligt dvs flockfostran, hagmiljö, foder, inridning, träning mm.

Thorvaldur visade bl a Paddok i World Fengur, så nu kommer alla se till att de har alla sina hästar i Paddoken. Thorvaldur visade också hur användbart Hingstval i World Fengur är.

Gudrún Stefánsdóttir är forskare på Hólar och föreläste om aktuell forskning kring hur hästen klarar olika typer av påfrestning. Det är väldigt intressant att höra hur Gudrún och medarbetare har lagt upp studierna och det kommer nog på sikt att skapa mer förståelse för hur mycket påfrestning en häst klarar. Forskningen kan ge kunskap om hur träningen på bästa sätt kan förbereda hästen och förbättra prestationen inför till exempel en avelsbedömning, passlopp mm. En artikel om forskningsresultaten finns i nummer 6 av Islandshästen och hela avhandlingen finns att läsa på pub.epsilon.slu.se/12538/

Hederspremie
Hederspremie är den högsta premie en avelshäst kan få.

HEDERSPREMIE - HINGSTAR
Nökkvi frá Vestra-Geldingaholti
Mökkur frá Varmalaek
Askur från Håkansgården

HEDERSPREMIE - STON
Hryðja frá Hvoli
Svala från Knutshyttan
Diva från Gategården
Nott från Knutshyttan
Von frá Vindheimum
Ljúfa frá Eyrabakka
Snotra från Örvik

Elit
ELIT - HINGSTAR
Prins från Knutshyttan SE2003102230
Hraunar frá Efri-Rauðalæk IS1999165491
Illingur frá Tóftum IS1998187280
Hrafnfaxi frá Vestra-Geldingaholti IS1994188037
Ísar frá Keldudal IS2000157023
Kraftur frá Bringu IS1995165864
Rökkvi frá Hárlaugsstöðum IS1997186541
Flipi från Österåker SE1990102766
Jór från Kjartansstöðum IS1989187330
Nökkvi frá Vestra-Geldingaholti IS1990188031
Spuni frá Miðsitju IS1992158707
Jarl frá Búðardal IS1991138001
Svalur frá Glæsibæ IS1980157310
Atli frá Syðra-Skörðugili IS1980157510
Fákur frá Sauðárkróki IS1981157130
 
ELIT - STON
Olga från Skáneyland SE1993204936
Hryðja frá Hvoli IS1998287130
Spurning frá Kirjubae IS1993286105
Svala från Knutshyttan SE1997207533
Nótt från Knutshyttan SE1995206383
Vindskjóna från Örvik SE1990204140
Gná frá Efri-Brú IS1983287037
Hrina Vigdis fra Grandalen DK1982200111
Freyja frá Tumabrekku IS1982257033
Djörfun frá Gunnarsholti IS1981286305

Klass I
KLASS I -HINGSTAR
Álffinnur frá Syðri-Gegnishólum IS2007187660
Mídas frá Kaldbak IS2003186295
Prins från Knutshyttan SE2003102230
Hraunar frá Efri-Rauðalæk IS1999165491
Soldán frá Hvitanesi IS1996184610
Þorvar frá Hólum IS1997158300
Falur frá Blesastöðum IS1998187810
Viglundur frá Vestra-Fífholti IS1995184651
Frami från Häringe SE1992104601
Fannar frá Auðsholtshjáleigu IS1996187051
Toppur frá Eyjólfsstöðum IS1985176001
Hrafnfaxi frà Vestra-Geldingaholti
Kraftur frá Bringu IS1995165864
Illingur frá Tóftum IS1998187280
Ísar f Keldudal IS2000157023
Falur f Blesastöðum IS1998187810
 
KLASS I - STON
Brynja frá Glæsibæ IS1993257312
Júlia frá Kirkjubæ IS1998286106
List frá Litla-Dunhaga IS1990265247
Skipting frá Bakkakoti IS1995286181
Náttfaradis från Wreta SE1995206571
Muska frá Keldudal IS1992257023
Venus från Skáneyland SE1994205701
Hekla frá Holtsmúla 1 IS1989286691
Sóley från Rolsta SE1993204999
Sprengja frá Ytra-Vallholti IS1985257330
Smáhildur frá Skarði Is1984286033

Klass II
KLASS II - STON
Spes frá Litlu-Tungu IS1999286955
Von fra Verket NO1995202014
Fina från Bergshill SE1996206937
Eldvór från Gölshult SE1993205280
Odda frá Holtsmula IS1994286695
Skerpla från Tåkern SE1996207894
Katla från Stallgården SE1992204616
Hríma frá Hofi IS1995256109
Hrefna frá Götu IS1989284930
Þoka frá Hala IS1983286402
Blökk frá Sturluhóli IS1989256814
Muska frá Keldudal IS1992257023
Brún frá Kúskerpi IS1990256786
Saga från Östtorp SE1987201722
Vakning frá Flugumýri IS1983257026
Rás frá Flugumýri IS1990258620
Hekla frá Kýrholti IS1981257020
Kólbína frá Vatnsleysu IS1987258797
Grása från Stordalen SE1985200905
Snögg frá Ásmundarstöðum IS1982286932
Rán frá Stóra Hofi IS1980286015

SVENSKTOPPEN 2013

Det är intressant att notera att bland dessa hästar finns många med fäder som har Elit eller Hederspremie. Den hingst som har flest avkommor i listan nedan är Ísar frá Keldudal med 7 st, därefter kommer Garri frá Reykjavik med tre avkommor.
Stona är viktigast av allt i all avel så även bland mödrarna finns det flera ston med Hederspremie som t ex Nott, Von och Snotra. Två med Elitpremie dvs Svala (Knutshyttan) plus Vindskjóna. Mödrarna har ett medelvärde på 8,11 i avelsbedömning.

4-åringa hingstar ingen totalbedömd.

4-åriga ston
SE2009210725 Gleði Sundsberg tot 8,12 , e. Ísar Keldudal, u. Gná Stenholmen
SE2009210070 Nott från Åleby tot 7,97, e. Vefur Eikarbrekku, u. Nótt Knutshyttan
SE2009210006 Tibrá från Frihamra tot 7,91, e. Garri Reykjavík, u. Ósk Hästabet
SE2009210281 Kátína Knutshyttan tot 7,84, e. Valíant Solbacka, u. Svala Knutshyttan
SE2009210723 Viðja Sundsberg tot 7,83, e. Ísar Keldudal, u. Vaka Österåker

5-åriga hingstar
SE2008108347 Hrimnir från Valne Gård tot 8,26, e. Hrímbakur Hólshúsum, u. Muska Keldudal
SE2008108448 Opus 5 Stav tot 8,19, e. Thor Kalvsvik, u. Olga Skáneyland
SE2008110076 Skuggi Kolungens Gård 2 tot 8,07 (8,22 i Tyskland), e. Nökkvi Vestra-Geldingaholti, u. Hrefna Götu
SE2008109665 Brallari Storön tot 7,97, e. Oddur Mörtö, u. Brana Tungu
SE2008108323 Boði Åleby tot 7,95, e. Ísar Keldudal, u. Nótt Knutshyttan

5-åriga ston där ibland världens högst bedömda 5-åring 2013
SE2008209223 Djörfung Solbacka tot 8,57, e. Ísar Keldudal, u. Svala Solbacka
SE2008209109 Vigdís från Sundsberg tot 8,38, e. Ísar Keldudal, u. Vaka Österåker
SE2008208670 Mærð från Skeppargården tot 8,25, e. Ægir Skeppargården, u. Gusta Viarpshult
SE2008208432 Dugga Skeppargården tot 8,01, e. Ægir Skeppargården, u. Snotra Örvik
SE2008209477 Blika Edeby Gård tot 7,98, e. Ísar Keldudal, u. Branda Holtsmúla 1

6-åriga hingstar
SE2007107342 Mozart Sundsberg tot 8,56, e. Ísar Keldudal, u. Vor Österåker
SE2007107134 Vaki från Österåker tot 8,35, e. Garri Reykjavík, u. Von Vindheimum
SE2007107595 Herakles från Stormsund tot 8,31, e. Hektor Bråtorps gård u. Kveikja Akranesi
SE2007108169 Ivan Hammarby tot 8,12, e. Berserkur Stykkishólmi u. Hilda Árbæ
SE2007108097 Söngvinn Artinge tot 8,07, e. Hrímbakur Hólshúsum u. Júlía Kirkjubæ

6-åriga ston
SE2007207874 Djörf Knutshyttan tot 8,28, e. Garri Reykjavík u. Randa Nerbåen
SE2007206998 Milla Ammor tot 8,16, e. Dökkvi Mosfelli, u. Mynta Bergshill
SE2007207367 Fidla Hemmestorps gård tot 8,09, e. Dökkvi Mosfelli, u. Litla-Perla Eyrarbakka
SE2007207330 Sága Dahlgården tot 8,03, e. Metingur Vestri-Leirárgörðum, u. Brynja Glæsibæ
SE2007207247 Spes Höreryd tot 8,02, e. Baugur Víðinesi 2, u. Röst Hvanneyri

7 år och äldre hingstar
SE2006106452 Divar Lindnäs tot 8,68, e. Ómi Stav, u. Diva Gategården
SE2005105574 Dreki från Lind tot 8,42, e. Askur Håkansgården, u. Vindskjóna Örvik
SE2003104113 Andvari från Stenila tot 8,21, e. Flipi Österåker, u. Litla Systir Stenholmen
SE2005104503 Kulur Brösarpsgården tot 8,05, e. Hraunar Efri-Rauðalæk u. Náttfaradís Wreta
SE2006106050 Ess Fors Gård tot 7,97, Hraunar Efri-Rauðalæk, u. Eldskör Eyrarbakka

7 år och äldre ston
SE2003202547 Fjöður Stenholmen tot 8,51, e. Flipi Österåker u. Gnótt Stenholmen
SE2004203415 Lilja från Lindvallen tot 8,17, e. Týr Rappenhof, u. Eldvör Gölshult
SE2004203669 Áradís Brösarpsgården tot 8,13, e. Dugur Minni-Borg u. Náttfaradís Wreta
SE2006206790 Tufa Håkansgården tot 8,11, e. Askur Håkansgården u. Milla Hästeryd
SE2001200853 Hjartagná Musö tot 8,08, e. Jór Kjartansstöðum u. Dalla Árbakka

Von frá Vindheimums avelspris
Vons pris instiftades 2005 av Maggan och Eje Pålsson, vars framgångsrika avel har gårdsnamnet Österåker. Priset delas ut varje år till det högst bedömda stoet med svenskfödda föräldrar.
2018 
2017  Petra Lindberg, Perla från Åleby
2016  Carina Lundberg, Eydís från Tulka
2015  Gardar Gislason, Kátína från Knutshyttan
2014  Gardar Gislason, Kátína från Knutshyttan
2013  Stenholmen, Fjödur från Stenholmen
2012  Skeppargårdens Islandshästar, Mærð från Skeppargården
2011  Ante och Margareta Eklund, Sólbjört från Rolsta
2010  Ia Lindholm och Denni Hauksson, Visa från Lindnäs
2009  Stuteri Stenholmen, Snotra från Stenholmen
2008  Mariette och Sven-Åke Andersson, Håkansgården; Frida från Håkansgården
2007  Stuteri Stenholmen, Snotra från Stenholmen
2006  Maria Carlsson; Glóa från Lilla Årnebo
2005  Johan Häggberg; Hind från Lind

Årets avelsvisare
Utses i samråd med sponsor på basis av antalet hästar visade för avelsbedömning professionellt med förmåga att visa hästen både för hand och under ryttare så att hästens kapacitet och ridbarhet oberoende av nivå framträder. Avelspremierna utdelas av SIF, avelsvisare av SIF och Agria.
Årets avelsvisare
2017  Vignir Jónason
2016  Vignir Jónason
2015  Vignir Jónason
2014  Eyvindur Mandal Hreggvidsson
2013  Vignir Jónason
2012  Vignir Jónason
2011  Vignir Jónason
2010  Vignir Jónason
2009  Vignir Jónason
2008  Vignir Jónason
2007  Johan Häggberg
2006  Johan Häggberg
2005  Vignir Jónason
2004  Vignir Jónason
2003  Denni Hauksson
2002  Gardar Gislasson
2001  Hreggvidur Eyvindsson

Årets svenskfödda sporthäst Nytt pris 2017
2018 
2017  Valsa från Brösarpsgården

IDUNN:s AVELSVISARPRIS
Ett pris som Idunn har delat ut för att synliggöra och främja lovande avelsvisare med verksamhet i Sverige för fortsatt uppmuntran att träna och visa hästar.
Fr.o.m. år 2011 kallas priset: IDUNN:s AVELSVISARPRIS.
2018 
2017  Alexandra Bjärrenholt
2016  Emil Sundström
2015  Ida Larsson
2014  Johanna Asplund
2013  Louise Sieka
2012  Ida Ljungberg
2011  Caspar Hegardt och Robin Haraldsen
2010  Eyvindur Mandal-Hreggvidsson
2009  Hinrik Þór Sigurðsson
2008  Madelein Johansson
2007  Heimir Gunnarsson

UTMÄRKELSER OCH PRISER
Årets avlare/uppfödare
Årets avlare/uppfödare utses bland uppfödare till svenskfödda hästar (ston/valacker/hingstar) både till antal och kvalitet. Alla räknas, också de som visas av andra ägare, men är uppfödda på avlarens gård. Uträkning sker efter hur högt totalpoängen ligger över gränsen 7,50 . För att beräkna detta används bl.a. BLUPens ålderskorrigeringsfaktor

2017  Backome, fam Wingstrand
2016  Backome, fam Wingstrand
2015  Knutshyttan, Gardar Gislason
2014  Sundsberg, Birgitta och Rune Ibert
2013  Gunvarbyn, Thorleifur Sigfusson
2012  Gunvarbyn, Thorleifur Sigfusson
2011  Knutshyttan, Gardar Gislason
2010  Örvik, Göran Häggberg
2009  Stuteri Stenholmen AB, Fam Ljungqvist
2008  Knutshyttan, Gardar Gislason
2007  Lind, Johan Häggberg
2006  Stenholmen AB, Familjen Ljungqvist
2005  Lind, Johan Häggberg
2004  Lönneberga, Familjen Jennerholm
2003  Lindnäs, Ia Lindholm & Denni Hauksson
2002  Skáneylands Islandshästar, Sussie & Niels Lund Lindberg

Vad behöver man tänka på när man börjar med hästavel?
2018-01-15
Är man intresserad av att föda upp islandshästar behöver man fundera över många olika saker bl a:
Vilket är mitt avelsmål? Vilken typ av hästar vill jag få fram?
Är mitt sto tillräckligt bra så att hon kan användas i avel? Bara för att hon kan få föl så är det inte samma sak som att hon bör få föl!
Är mitt sto friskt, fertilt och utan lynnesfel?
Vilka hingstar passar mitt sto och det avelsmål jag har satt upp?
Vilka hingsthållare/hingstägare är seriösa och har rätt kompetens? Välj inte hingst enbart efter hingstens meriter mm utan också efter vem som är hingsthållare!
Se till att ha ett avtal med hingstägaren/hingsthållaren. Både stoägare och hingstägare har skyldigheter som skall uppfyllas! Har t ex hingstägaren varit noggrann med att rapportera betäckningar innan sista dag dvs senast den 31/12 varje år? Detta går att kontrollera!
Behöver man undvika inavel? Det är ganska självklart för de flesta. Se även info på AvelsNyheter. Genom att använda Vitrtuell betäckning eller Förslag på hingstar (via stoets Grundregistrering) i WorldFengur kan man få fram inbreeding coefficient (F) dvs inavelscoefficienten som det naturligtvis är väldigt viktig att kontrollera innan man bestämmer vilken hingst som skall användas till stoet! Inavelscoefficienten skall helst vara under 5%.
Har jag tillräcklig kunskap? Man blir aldrig fullärd, men det finns flera olika avelsutbildningar.
Har jag någon erfaren och seriös uppfödare som jag kan ha som mentor?
Hur regleras aveln? Det är en hel del regler man skall vara medveten om.
Som sagt det är mycket att fundera över när man sätter igång med avel.
Olika tips finns bl a på SIF Avels hemsida. Se bl a informationen som riktar sig till sto- respektive hingstägare på SIF Avels hemsida.

Lite information angående inavel
2018-01-15

Då betäckningssäsongen närmar sig med stormsteg så finns det mycket att tänka på vid val av hingst! Ett ämne som inte uppmärksammas så ofta är inavel, trots att det egentligen är en väldigt viktig fråga. Vid ett internationellt seminarium i  Reykjavik den 1-2/12 2017. Talade bl a den isländska avelsledaren Thorvaldur Kristjánsson om detta.
Han gick igenom grunder avseende djuravel och genetiska analyser. Syftet med djuravel är att förbättra populationen genom selektion och minska inavel. Selektion i populationen är nödvändig för att åstadkomma avelsframsteg och det är helt uppfödarnas ansvar att välja. Det finns utrymme för att ytterligare utveckla rasen genetiskt utan inavel. Uppfödaren behöver ha ett klart avelsmål och använda all tillgänglig information. Det absolut viktigaste är att med så hög säkerhet som möjligt välja de bästa föräldrarna till nästa generation. BLUPen är ett verktyg, liksom avkommebeskrivningarna för premierade hingstar. När det gäller inavel måste man ha kontroll över inavelsgraden i populationen. Där har man glädje av den informationen som stamboken kan ge. Genetisk variation behövs för att kunna nå genetiska framgångar och finna en balans mellan inavel och avelsframsteg.
 
Inavel definieras som korsningar mellan besläktade djur. Inavelskoefficienten ökar ju mer föräldrarna är besläktade. Inavel minskar den genetiska variationen och antalet homozygota loci ökar vilket orsakar att olika genetiska defekter kan ta sig uttryck. Det finns inte heller någon möjlighet att återvinna de genanlag som går förlorade genom inavel. Möjligheterna till variation minskar och därmed selektionen för att producera individer med de egenskaper man önskar och som kan möta marknadens behov. Det är inte en realistisk metod att korsa enskilt inavlade blodslinjer för att nå avelsframsteg, då generationsföryngringen på häst är långsam. Utgår man enbart från BLUP finns också en risk för minskad genbas, så man måste ta hänsyn till variationen. Inavelsgraden i populationen har ökat under de senaste ca 20 åren. För att bevara den genetiska variationen behöver man:
-       Undvika inavel, korsa nära besläktade individer
-       Använda fler individer från olika blodslinjer
-       Skapa medvetenhet hos uppfödarna när det gäller genetisk variation
-       Ha ett brett avelsmål
 
Utvecklingen av bedömningssystemet har flera mål som går ut på att definiera fler olika områden och följa utvecklingen inom vetenskap och ridning. Även avelsmålet kan behöva omvärderas för att fånga fler parametrar som beskriver den häst som är målet. Ett brett avelsmål är som sagt värdefullt för att bibehålla genetisk variation och för att kunna möta marknadens behov.

Anteckningarna har gjorts av Monique Nilsfors

Se mer information om avel och bl a hur du undviker inavel under sidan Avelsinfo, BLUP, WF.

Koefficienterna vid avelsbedömning
 Koefficienterna vid avelsbedömning förändras fr.o.m. 2010 enl. nedan:
Skritt 4% i.st.f. tidigare 1,5%
Pass 10% i.st.f. tidigare 9%
Spirit 9% i.st.f. tidigare 12,5%
Dessutom kommer nya riktlinjer betr. hur kvaliten på långsam (kort) tölt och galopp påverkar bedömningspoängen för tölt och galopp. Se nedan;
Guideline tölt
- Only slow tölt is ridden, maximum mark for tölt is 8,5
- No slow tölt is ridden, maximum mark for tölt is 7,5
- To gain 8,0 for tölt the slow tölt has to be at least 7,5
- To gain 8,5 for tölt the slow tölt has to be at least 8,0
- To gain 9,0 or 9,5 for tölt the slow tölt has to be at least 8,5
- To gain 10,0 for tölt the slow tölt has to be at least 9,0
Guideline gallop
- Only canter is ridden, maximum mark for gallop is 8,0
- No canter is ridden, maximum mark for gallop is 8,0
- To gain 8,5 for gallop the canter has to be at least 8,0
- To gain 9,0 or 9,5 for gallop the canter has to be at least 8,5
- To gain 10,0 for gallop the canter has to be at least 9,0

Föl- och ammajouren kolla länkar mm
Under fölningssäsongen har Föl- och Ammajouren öppnet!
Under länkarna Råd & tips samt Råmjölk finns viktig information för dig som uppfödare och stoägare. Läs gärna igenom det.
Under fölningssäsongen finns den ideella föl- och ammajouren som stöd och hjälp om det skulle gå fel i samband med fölning och sto och/eller föl dör.
Föl- och ammajouren är öppen mellan mitten av februari och mitten av augusti.
Det är Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT) som har huvudansvaret för föl- och ammajouren där eldsjälen Henrik Hult håller i verksamheten. Han lägger ner ett stort ideellt arbete med jouren under fölningssäsongen. Föl- och ammajouren är kostnadsfri och öppen för alla raser. Systemet bygger på att alla landets uppfödare; oavsett ras och hästsport, anmäler de ston som kan stå till förfogande som ammor.
Ett sto som förlorat sitt föl strax efter fölningen kan rädda livet på ett föl som blivit moderlöst!! Vid ett sådant tillfälle spelar rasen mindre roll.
Nedan finns länkar till:
ASVTs hemsida
Tips och råd
Råmjölk
Jouren drivs tillsammans av Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT), Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH), Svenska Hästavelsförbundet (SH) och Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF)
Föl- och amningsjouren nås via asvt.se eller tel 0733-141316.

Sporthästar
På denna sida vill Idunn lyfta svensk sportavel då vi har en helt fantastisk avel av sporthästar här i Sverige. Det finns en del missuppfattningar angående avel, som t ex att hästar med höga bedömningar inte skulle kunna fungera som sporthästar eller att en häst med hög bedömning skulle vara svår att rida och inte fungera som en bra ridhäst för den vanliga ryttaren. Visst finns det hästar som kräver väldigt erfarna ryttare, men det gäller för alla kategorier av hästar. En annan missuppfattning är att det inte skulle finnas tillräckligt bra svenskfödda hästar för tävling på högre nivåer. Det finns verkligen många svenskfödda tävlingshästar på högsta nivå! Men för att behålla den höga nivån på svensk sportavel behövs säkert import av bra sportavelförärvare. Annars kan vi inte behålla vår plats i jämförelse med andra länder. Det är viktigt att understryka att avel med målsättning av topptävlingshästar inte sker på bekostnad av hästar lämpade för fritidsryttare.

Askur från Håkansgården - en viktig förärvare av sporthästar
Den svenskfödda hingst som hittills har betytt mest när det gäller att få fram många hästar som fungerar mycket bra som sporthästar är Hederspremiehingsten Askur från Håkansgården. 2017 har han 74 avkommor som har tävlats eller tävlas! Askurs avkommor har visat att han verkligen har haft otroligt stor betydelse för svensk sportavel. Bland avkommorna finns bl a: Thyrnir från Knubbo, Prins från Wreta, Hrekkur från Hålåsen, Oddur från Mörtö, Ómi från Stav, Axjón från Stormsund, Sigurrós från Lilla Årnebo, Nítróglusserín från Hella.
2017 hade Askur 15 avkommor med på SM. På VM i Herning 2015 hade Askur 3 avkommor:
Prins från Wreta
Nitroglusserin från Hella
Thyrnir från Knubbo
Han var dessutom morfar till Dagstjarna från Knubbo i Avelslandslaget för Sverige och Trú från Sundäng som tävlade för Schweiz.
Askur är född 1992.
Han är e. Kveikur frá Midsitju och u. Ljósbrá frá Ásgeirsbrekku. Uppfödare: Mariette Andersson
Ägare : Mariette Andersson, Sven-Åke Andersson och Johan Häggberg
Askurs egna meriter:
3 VM guld
3 VM silver
1 VM brons
1 NM guld
1 NM silver
5 SM guld
1 SM silver
Dessutom världsrekord i stilpass (9,08) vid VM 2003. Detta världsrekord stod sig i 14 år och han blev inte slagen av någon mindre än sin egen dotter dvs. Valsa från Brösarpsgården 2017! Plus 10,0 i pass som avelshäst vid VM 2003 i Herning.

Det blir spännande att se vilken hingst som blir nästa stora förärvare av sporthästar!

SM 2017
Svenskfödda sporthästar.
V1 Fyrgång brons Eyvindur Mandal - Jói från Voxnadalen e. Undrandi från Voxnadalen, u. Ársól från Ekgården
V1YR Fyrgång guld Yrsa Danielsson [YR] - Hector från Sundsby e. Viktor från Sundsby, u. Fljóð frá Auðsholtshjáleigu
V1YR Fyrgång brons Nathalie Edh Silverberg [YR] - Tristan från Jarde e. Týr vom Rappenhof, u. Ýr från Gäverstad
V2 Fyrgång guld Mette Lund Lindberg - Hreyfill från Skáneyland e. Garri frá Reykjavík, u. Hrísla från Skáneyland
F2 Femgång silver Mette Lund Lindberg - Ára från Skáneyland e. Gaumur frá Auðsholtshjáleigu, u. Hátíð frá Vorsabæ 1
T4 Tölt guld Vignir Jonasson - Hector från Backome e. Víðir frá Prestsbakka, u. Hryðja frá Hvoli
T1YR Tölt guld Yrsa Danielsson [YR] - Hector från Sundsby e. Viktor från Sundsby, u. Fljóð frá Auðsholtshjáleigu
T1YR Tölt brons Nathalie Edh Silverberg [YR] - Tristan från Jarde e. Týr vom Rappenhof, u. Ýr från Gäverstad
PP1U Stilpass PP1 Ungdom silver Elise Harryson [YR] - Lilja från Horshaga e. Þorvar frá Hólum, u. Lóa frá Vatnsleysu
F1 Femgång guld Magnus Skulason - Valsa från Brösarpsgården e. Askur från Håkansgården, u. Vordís frá Ási I
F1 Femgång silver Caspar Hegardt - Oddi från Skeppargården e. Ægir från Skeppargården, u. Oddrún från Viarpshult
F1 Femgång brons Daníel Smárason - Felix från Änghaga e. Vaki från Österåker, u. Freydís från Killebacken
P1 250m pass guld Thorvaldur Arnason - Thyrnir från Knubbo e. Askur från Håkansgården u. Þyrla frá Þverspyrnu
P1 250m pass silver Daníel Smárason - Hulda från Margaretehof e. Thor från Kalvsvik u. Huld frá Hvítárholti
P3 150m pass guld Thorarinn Arnarson - Spíra från Lars-Eriks e. Askur från Håkansgården, u. Tritla från Helledal
P3 150m pass silver Anna Wahlberg - Katla från Hanaskogs Gods e. Meitill frá Kjarnholtum I, u. Kylfa från Vallerödslund
P3 150m pass brons Frida Lindström - Hera från Horshaga e. Strákur från Kaggestorp u. Hástíg frá Vatnsleysu
P2 Speedpass guld Thorvaldur Arnason - Thyrnir från Knubbo e. Askur från Håkansgården u. Þyrla frá Þverspyrnu
P2 Speedpass silver Daníel Smárason - Hulda från Margaretehof e. Thor från Kalvsvik u. Huld frá Hvítárholti
P2 Speedpass brons Moa Runnquist - Mökkvi från Åleby e. Hrafnfaxi frá Vestra-Geldingaholti, u. Hnáta frá Varmalæk
P2U Speedpass P2 Ungdom guld Elise Harryson [YR] - Lilja från Horshaga e. Þorvar frá Hólum, u. Lóa frá Vatnsleysu
P2U Speedpass P2 Ungdom silver Hannah Österberg [YR] - Vespa från Bolandet, e. Askur från Håkansgården, u. Sprund frá Eiríksstöðum


I femgångskombination vinner det ekipage som får högst snitt av en töltgren, en passgren och ett femgångsprogram. I år vann följande:
Junior: Alma Ýr Kellin Jökullsdotter – Balthasar från Stenbjar
Young Rider: Isa Norén – Hektor från Bråtorps gård
Senior: Magnus Skulason – Valsa från Brösarpsgården e. Askur från Håkansgården u. Vordís frá Ási I
I fyrgångskombination vinner det ekipage som får högst snitt av ett fyrgångsprogram och en töltgren.
I år blev vinnarna:
Junior: Alma Ýr Kellin Jökullsdotter – Feykir från Knutshyttan
Young Rider: Yrsa Danielsson – Hektor från Sundsby  e. Viktor från Sundsby u. Fljóð frá Auðsholtshjáleigu